Projekty UNIJNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu HORECA SERVICE SP. Z O.O. – wypromowanie marki DIJO na rynkach międzynarodowych.

Cel projektu: promowanie produktów branży spożywczej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 692 900.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 415 740.00 PLN
Beneficjent: HORECA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych”,  POIR.03.02.02-00-1400/18-00

Założenia projektu: Przedsięwzięcie  dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek o właściwościach prozdrowotnych, wzbogaconych w β-glukan, łuskę gryki, surowce warzywne oraz nasiona oleiste, co umożliwi zaoferowanie na międzynarodowym rynku znacząco ulepszonego produktu o cechach dotychczas niespotykanych, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby odbiorców docelowych. Celem Projektu jest wdrożenie własnej, innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii, która umożliwi rozwój oferty produktowej Dijo Baking, poprzez jej dywersyfikację i wprowadzenie na rynek bezglutenowych przekąsek o właściwościach prozdrowotnych, wzbogaconych w β-glukan, łuskę gryki, surowce warzywne oraz nasiona oleiste. Projekt będzie realizowany poprzez przeprowadzenie prac dostosowawcze w istniejącym budynku, które umożliwią posadowienie nowego ciągu technologicznego i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek. Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne.

Wartość projektu – 17 824 204,14 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 6 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. – 31.12.2020r.

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa
płaskiego w postaci Tortilli bezglutenowej z łuską gryki.”,  POIR.03.02.01-02-0011/18 

Założenia projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez nas, jak i na

nasze zlecenie w zakresie opracowania składu, jak i technologii produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa płaskiego. Przedsięwzięcie zakłada zatem komercjalizację autorskich rozwiązań B+R (czyli takich, do których posiadamy wyłączne prawa) poprzez wprowadzenie na rynek objętych zgłoszeniem patentowym: bezglutenowej tortilli zawierającej łuskę gryki oraz bezglutenowej tortilli grillowanej zawierającej łuskę gryki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje nabycie nowych środków trwałych pozwalających na uruchomienie produkcji 2 typoszeregów ww. znacząco ulepszonych produktów.
Inwestycja obejmie zakupy inwestycyjne składające się na kompleksową instalację wytwórczą pozwalającą na osiągnięcie  powyższych celów, a obejmującą: sekcję dozowania surowców, sekcję formowania kulek (cząstek ciasta) i wypieku, system chłodzenia technologicznego oraz sekcję pakowania produktu.

Projekt dofinansowany w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wartość projektu – 21 114 180,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 6 008 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 10.10.2018r. – 31.05.2020r.

Wdrożenie technologii wytwarzania termostabilnego nadzienia o zmiennej lepkości.”,  POIR.03.02.02-00-1414/18

Założenia projektu: Projekt stanowiący dotyczy inwestycji związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu, poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. W wyniku realizacji Projektu Spółka zamierza wprowadzić do swojej oferty uprzednio nieprodukowane wyroby w postaci
termostabilnego nadzienia o zmiennej lepkości. W wyniku realizacji Projektu  W celu uruchomienia produkcji oraz wdrożenia innowacyjnego produktu na rynek, konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych obejmujących nabycie materiałów i robót budowlanych oraz nabycie środków trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej zaprojektowanej w wyniku prac B+R. Realizacja zadania polega na dostosowaniu hali do potrzeb uruchomienia nowej produkcji oraz zakupie środków trwałych w celu uruchomienia procesu technologicznego.

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne.

Wartość projektu – 5 675 460,03 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 1 971 995,37 PLN
Okres realizacji projektu: 31.08.2018 – 31.12.2021r.

„Wdrożenie do oferty firmy DIJO BAKING Sp. z o.o. wyników własnych prac badawczo – rozwojowych w zakresie produkcji gamy grillowanych tortilli warzywno-owocowych”,  POIR.03.02.01-00-0004/19

Założenia projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo DIJO BAKING Sp.z o.o. w zakresie produkcji gamy tortilli o unikalnym składzie i właściwościach. Przedsięwzięcie zakłada komercjalizację autorskich rozwiązań B+R w zakresie technologii grillowania tortilli objętej zgłoszeniem patentowym oraz wprowadzenie do oferty gamy grillowanego pieczywa płaskiego o zwiększonej średnicy, produkowanego w oparciu o opracowaną technologię, w tym:
• tortilli warzywnej bezglutenowej grillowanej,
• tortilli owocowej grillowanej. Projekt będzie realizowany poprzez przeprowadzenie prac dostosowawcze w istniejącym budynku, które umożliwią posadowienie nowego ciągu technologicznego i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tortilli.

Projekt dofinansowany w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wartość projektu – 72 616 740,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 20 663 300,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2019r. – 31.12.2021r.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Horeca

aktualnosci-ue

Horeca Service sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wynosi 393 500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 196 750,00 PLN w tym 167 237,50 z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 2011-04-01 do 2013-03-31

Horeca Service sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

aktualnosci-ue

Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wynosi 393 500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 196 750,00 PLN w tym 167 237,50 z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji projektu: 01-10-2011 – 31-03-2014

DOTACJE NA INNOWACJE

unijne_parp_

„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy DIJO BAKING”

Projekty niewspółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tortilla Grillowana – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności jako realizacja RSI WD

Pieczywo płaskie oparte na WYNALAZKU – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności jako realizacja RSI WD

Sos przyprawowy typu dressing oparty na wynalazku – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności

DOTACJE NA INNOWACJE

unijne_parp_

„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy DIJO BAKING”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci bezglutenowych listków preclowych

Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu firmy DIJO SWEET Horeca Service Sp. z o.o. S.K.

Zapytanie ofertowe 6_1_1 targi PIR

 Zapytanie ofertowe 6_1_2 targi SIAL

 ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_3 targi ISM

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_4 targi ProdExpo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_5 targi PLMA

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_6 targi_INTERNOGRA

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_7 targi PIR

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_8 targi ANUGA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DB/BG/2016/01

Komunikat do zapytania ofertowego nr DB/BG/2016/01

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DB/BR/2016/1

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Komunikat do zapytania ofertowego nr DB/BG/2016/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA NR DB/BR/2016/3

Informujemy, iż w związku z przedłużającym się procesem oceny wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R” zapytanie ofertowe zostaje anulowane. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zapytanie ofertowe nr poir. 03.02.02-00-0155/16-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16 – 01 z dnia 24.06.2016

DOSTAWA I MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI PROZDROWOTNEGO PIECZYWA PŁASKIEGO WZBOGACONEGO W Β-GLUKAN I OLEJ RZEPAKOWY

Komunikat do POIR. 03.02.02-00-0155 16

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż linii technologicznej produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16 – 01 z dnia 27.07.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI PROZDROWOTNEGO PIECZYWA PŁASKIEGO WZBOGACONEGO W Β-GLUKAN I OLEJ RZEPAKOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -02 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PRZYGOTOWANIA CIASTA – MIESZAREK Z SYSTEMEM TRANSPORTU CIASTA DO LINII  PRODUKCYJNEJ

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -03 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU– MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU VACCUM

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -04 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU– MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU FLOWPACK

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat 1

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż linii technologicznej produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat mieszarki

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji przygotowania ciasta – mieszarki z systemem transportu ciasta do linii produkcyjnej

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat flowpack

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu flowpack

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat vacum

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu vaccum

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -05 z dnia 14.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU – MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU VACCUM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-06 – z dnia 16.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – SILOSY, UKŁAD DOZOWANIA SUROWCÓW SYPKICH, UKŁAD DOZOWANIA WODY I GLICERYNY.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-07 – z dnia 16.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat vacum 2

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu vaccum.

KOMUNIKAT z dnia 28.12.2016 r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR. 03.02.02-00-0155/16-06 – z dnia 16.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCÓW – SILOSY, UKŁAD DOZOWANIA SUROWCÓW SYPKICH, UKŁAD DOZOWANIA WODY I GLICERYNY.

KOMUNIKAT z dnia 28.12.2016r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR. 03.02.02-00-0155/16-07 – z dnia 16.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

KOMUNIKAT z dnia 12.01.2017 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR. POIR. 03.02.02.00-0155/16-07- z dnia 16.11.2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCÓW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych z dodatkiem oleju rzepakowego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
URZĄDZENIE DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH MĄKI

Komunikat: urządzenie do badanie właściwości chem. mąki.

Dotyczy projektu pn.: „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R”

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy.

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę i montaż systemu chłodzenia technologicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08 – z dnia 20.02.2017

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.

Komunikat dotyczy projektu pn.: „Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08 – z dnia 13.03.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.


Wdrożenie nowej technologii produkcji  bezglutenowego pieczywa płaskiego”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.”

 

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.”

 

Zapytanie ofertowe nr 1
Na zakup wraz z dostawą i uruchomieniem sekcji formowania kulek i wypieku w ramach projektu:
„Wdrożenie nowej technologii produkcji bezglutenowego pieczywa płaskiego”

Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego  o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Rozstrzygnięciu przetargu
Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego  o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Dijo Baking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie własnej technologii prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy”

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa płaskiego w postaci Tortilli bezglutenowej z łuską gryki. planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, udostępniamy Państwu ogłoszenie o wyborze oferty na ELEMENT SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU – MASZYNA PAKUJĄCA W PRZEPŁYWIE (1 SZT.). Strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania dostępną w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM APARATURY BADAWCZEJ DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW DLA PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM APARATURY BADAWCZEJ DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW DLA PROJEKTU

PROTOKÓŁ z postępowania o udziale w zamówieniu

PROTOKÓŁ do zapytania ofertowego numer 11

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączny budżet projektu wynosi 17 143 000,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 6 000 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016r – 30.04.2018r

Data: 27.03.2019

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu nr 3/TC/2018
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM:
Elementów LINII PRZYGOTOWANIA PRZEKĄSKI KUKURYDZIANEJ i elementów UKŁADU DYSTRYBUCJI I DOZOWANIA PRODUKTU.

„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 1. Dane Zamawiającego:
  DIJO BAKING Sp. z o.o.
  Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, Polska
  NIP: 9131002458
 2. Informacja o wybranym Wykonawcy:
  Nazwa i adres: Heat and Control B.V Pascallaan 36, NL-8218 NJ Lelystad, The Netherlands
  Data wpłynięcia oferty: 23 grudnia 2018,
  Cena netto: 3 400 000 USD (trzy miliony czterysta tysięcy USD).

Data: 09.07.2019

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu nr 6/TC/2019
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM:
ZESTAWU MASZYN DOZUJĄCYCH Z WAGĄ WIELOGŁOWICOWĄ.

„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 1. Dane Zamawiającego:
  DIJO BAKING Sp. z o.o.
  Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, Polska
  NIP: 9131002458
 2. Informacja o wybranym Wykonawcy:
  Nazwa i adres: Fenix Systems Sp. z o.o., ul. Długa 40, 05-530 Góra Kalwaria,
  Data wpłynięcia oferty: 13 czerwiec 2019,
  Cena netto: 330 000 EUR (trzysta trzydzieści tysięcy euro).

Dijo Baking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji bezglutenowych przekąsek o właściwościach prozdrowotnych, wzbogaconych w β-glukan, łuskę gryki, surowce warzywne oraz nasiona oleiste.

Zabrodzie, 31/10/2020 r.
DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu
Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, KRS: 0000738305, REGON: 021900693, NIP: 8961530795
reprezentowana przez pełnomocnika – Kinga Świercz
Akcjonariusze spółki DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu spółki DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu (Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, KRS: 0000738305, REGON: 021900693, NIP: 8961530795, dalej jako: Spółka), na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798, z późn. zm.), wzywam Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji w Spółce.
Informuję, że powyższa czynność wynika z wprowadzonego do kodeksu spółek handlowych prawnego obowiązku dematerializacji akcji. Zgodnie ze zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Od tego momentu papierowe formy akcji zostaną zastąpione zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą nowelizującą.
Wskazuję ponadto, że złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W imieniu Spółki – pełnomocnik:
Kinga Świercz