Projekty UNIJNE

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Horeca

aktualnosci-ue

Horeca Service sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wynosi 393 500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 196 750,00 PLN w tym 167 237,50 z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 2011-04-01 do 2013-03-31

Horeca Service sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

aktualnosci-ue

Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wynosi 393 500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 196 750,00 PLN w tym 167 237,50 z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji projektu: 01-10-2011 – 31-03-2014

DOTACJE NA INNOWACJE

unijne_parp_

„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy DIJO BAKING”

Projekty niewspółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tortilla Grillowana – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności jako realizacja RSI WD

Pieczywo płaskie oparte na WYNALAZKU – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności jako realizacja RSI WD

Sos przyprawowy typu dressing oparty na wynalazku – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności

DOTACJE NA INNOWACJE

unijne_parp_

„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy DIJO BAKING”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci bezglutenowych listków preclowych

Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu firmy DIJO SWEET Horeca Service Sp. z o.o. S.K.

Zapytanie ofertowe 6_1_1 targi PIR

 Zapytanie ofertowe 6_1_2 targi SIAL

 ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_3 targi ISM

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_4 targi ProdExpo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_5 targi PLMA

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_6 targi_INTERNOGRA

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_7 targi PIR

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_8 targi ANUGA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DB/BG/2016/01

Komunikat do zapytania ofertowego nr DB/BG/2016/01

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DB/BR/2016/1

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Komunikat do zapytania ofertowego nr DB/BG/2016/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA NR DB/BR/2016/3

Informujemy, iż w związku z przedłużającym się procesem oceny wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R” zapytanie ofertowe zostaje anulowane. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zapytanie ofertowe nr poir. 03.02.02-00-0155/16-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16 – 01 z dnia 24.06.2016

DOSTAWA I MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI PROZDROWOTNEGO PIECZYWA PŁASKIEGO WZBOGACONEGO W Β-GLUKAN I OLEJ RZEPAKOWY

Komunikat do POIR. 03.02.02-00-0155 16

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż linii technologicznej produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16 – 01 z dnia 27.07.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI PROZDROWOTNEGO PIECZYWA PŁASKIEGO WZBOGACONEGO W Β-GLUKAN I OLEJ RZEPAKOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -02 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PRZYGOTOWANIA CIASTA – MIESZAREK Z SYSTEMEM TRANSPORTU CIASTA DO LINII  PRODUKCYJNEJ

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -03 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU– MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU VACCUM

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -04 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU– MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU FLOWPACK

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat 1

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż linii technologicznej produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat mieszarki

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji przygotowania ciasta – mieszarki z systemem transportu ciasta do linii produkcyjnej

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat flowpack

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu flowpack

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat vacum

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu vaccum

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -05 z dnia 14.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU – MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU VACCUM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-06 – z dnia 16.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – SILOSY, UKŁAD DOZOWANIA SUROWCÓW SYPKICH, UKŁAD DOZOWANIA WODY I GLICERYNY.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-07 – z dnia 16.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat vacum 2

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu vaccum.

KOMUNIKAT z dnia 28.12.2016 r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR. 03.02.02-00-0155/16-06 – z dnia 16.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCÓW – SILOSY, UKŁAD DOZOWANIA SUROWCÓW SYPKICH, UKŁAD DOZOWANIA WODY I GLICERYNY.

KOMUNIKAT z dnia 28.12.2016r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR. 03.02.02-00-0155/16-07 – z dnia 16.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

KOMUNIKAT z dnia 12.01.2017 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR. POIR. 03.02.02.00-0155/16-07- z dnia 16.11.2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCÓW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych z dodatkiem oleju rzepakowego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
URZĄDZENIE DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH MĄKI

Komunikat: urządzenie do badanie właściwości chem. mąki.

Dotyczy projektu pn.: „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R”

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy.

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę i montaż systemu chłodzenia technologicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08 – z dnia 20.02.2017

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.

Komunikat dotyczy projektu pn.: „Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08 – z dnia 13.03.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.


Wdrożenie nowej technologii produkcji  bezglutenowego pieczywa płaskiego”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.”

 

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.”

 

Zapytanie ofertowe nr 1
Na zakup wraz z dostawą i uruchomieniem sekcji formowania kulek i wypieku w ramach projektu:
„Wdrożenie nowej technologii produkcji bezglutenowego pieczywa płaskiego”

Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego  o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Rozstrzygnięciu przetargu
Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego  o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Dijo Baking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie własnej technologii prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy”

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa płaskiego w postaci Tortilli bezglutenowej z łuską gryki. planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, udostępniamy Państwu ogłoszenie o wyborze oferty na ELEMENT SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU – MASZYNA PAKUJĄCA W PRZEPŁYWIE (1 SZT.). Strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania dostępną w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM APARATURY BADAWCZEJ DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW DLA PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM APARATURY BADAWCZEJ DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW DLA PROJEKTU

PROTOKÓŁ z postępowania o udziale w zamówieniu

PROTOKÓŁ do zapytania ofertowego numer 11

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączny budżet projektu wynosi 17 143 000,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 6 000 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016r – 30.04.2018r